जीवनका समस्याहरूको समाधान

जीवनका समस्याहरूका उत्तरहरूका निम्ति हामी कहाँ जानसक्छौँ के तपाईंलाई थाहा छ ? लेखिका डोरोथी जोहन्सले तपाईंका समस्याहरूलाई विजयतामा परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ । हामीले सामना गर्नुपर्ने केही समस्याहरूका निम्ति त्यहाँ कुनै स्पष्‍ट समाधान छैन । तथापि, हामीकहाँ आउने धेरै समस्याहरूका समाधान पत्ता लगाउनका निम्ति बाइबलले हामीलाई मार्ग‑निर्देशन दिएको छ, र हामी धेरै समस्याहरूबाट कसरी जोगिन सक्छौँ भन्‍ने बारेमा पनि यसले हामीलाई देखाउँछ । तपाईंले यस पाठ्यपुस्तकलाई अध्ययन गर्नुहुँदा र समस्या समाधानका सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्नुहुँदा, तपाईंलाई सहायता गर्नुहुने समस्या समाधानकर्ता येशू ख्रीष्‍टलाई तपाईंका आफ्ना समस्याहरू दिनुहुँदा तपाईंले अचम्मको आशिष पत्ता लगाउनुहुनेछ ।

सम्पूर्ण सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon परिचय सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

हाम्रा समस्याहरूको स्रोत, र हामीहरू सबैले किन समस्याहरूका सामना गर्नैपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा यस पाठमा हामी विचार गर्नेछौँ । विभिन्‍न कुराहरू किन हुन्छन् भनी बोझ्नाले समस्याहरू पत्ता लगाउने तरीकाहरू जान्‍न वा हाम्रो ख्रीष्‍टियान अनुभवमा अझै बलियो बन्‍नका लागि हाम्रा समस्याहरूलाई मौकामा परिणत गर्न हामीलाई सहयोग पुग्छ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

यस पाठमा हामी हाम्रा समस्याहरूका समाधानहरूलाई पत्ता लगाउने ख्रीष्‍टियान तरीकाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। समाधानहरू पत्ता लगाउनका लागि परमेश्‍वरले धेरै सहायताहरू जुटाउनुभएको छ । यदि हामीले सच्‍चा र आज्ञाकारी ह्रदयकासाथ हाम्रा गह्रौँ बोझहरूलाई लिएर गयौँ भने यी समस्याहरूबाट भएर जाँदा विजयी हुनका लागि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

समास्या समाधानका निम्ति केही ख्रीष्‍टियान सिद्धान्तहरूलाई हामी यस पाठमा विचार गर्नेछौँ । तपाईंले यी सिद्धान्तहरूलाई पछ्याउनुहुँदा, परमेश्‍वरले तपाईंसँग काम गर्नका लागि तपाईं प्रतीक्षा गर्न सक्‍नुहुन्छ र आनन्द र विजयतासाथ प्रत्येक समस्याबाट काम गर्नका लागि तपाईंले प्रतीक्षा गर्न सक्‍नुहुन्छ !

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

ख्रीष्‍टसँगको हाम्रो सम्बन्धको आधारमा केही गहन समस्याका क्षेत्र र उहाँद्वारा, उहाँलाई नचिन्‍नेहरू र स्वार्थी इच्छाहरूद्वारा मात्र उत्प्रेरित भएकाहरूलाई हामी यस पाठमा हेर्नेछौँ । हाम्रो दैनिक अनुभवका भागका रूपमा ख्रीष्‍टियानहरूले यी समस्याहरूसँग कसरी मुकाबिला गर्नुपर्छ ? हामीले काम गर्नुपर्ने र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने तरीकाहरूका निम्ति बाइबलले अति सकारात्मक मार्ग‑निर्देशनहरू प्रदान गरेको छ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

तपाईंले यस पाठमा पारिवारिक समस्याहरूका निम्ति बाइबललीय समाधानहरूका बारेमा सिक्‍नुहुनेछ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

एकल जीवनका केही अति सकारात्मक मूल्यहरू र कसरी तिनीहरूले एकल जीवनका निम्ति सन्तुष्‍ट र अर्थपूर्ण जीवन ढाँचामा योगदान दिन सक्छन् भन्‍ने कुरालाई हामी यस पाठमा पत्ता लगाउनेछौँ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

यौन अभिव्यक्तिका निम्ति परमेश्‍वरले निर्धारण गर्नुभएका सिमानाहरूलाई हामी यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ र "ख्रीष्‍टियान विश्‍वासीको जीवनमा यौनलाई अधीन गर्ने बाइबललीय सिद्धान्तहरू के हुन् ?" भन्‍ने प्रश्‍नहरूलाई उत्तर दिनेछौँ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

यस पाठमा हामी निराशका कारणहरूलाई पहिचान गरी निराशाका समयलाई रोकथाम गर्न वा त्यसमाथि विजय हुनका लागि ख्रीष्‍टियानहरूलाई सहयोग गर्न उपलब्ध स्रोतहरूलाई पत्ता लगाउनेछौँ । निराशाको अनुभव गरिरहेकाहरूलाई सहयोग गर्ने तरीकाहरूलाई पनि हामी हेर्नेछौँ । हामी परमेश्‍वरमा हाम्रो आशा राख्‍नसक्छौँ र उहाँले हामीलाई बिर्सनुभएको छैन भन्‍ने कुरा जान्‍नसक्छौँ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

यस पाठमा हाम्रो उद्देश्य मानव जीवनमा पीडा र मृत्युले ल्याउने समस्याहरू र ख्रीष्‍टियानले यी समस्याहरूलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ । अनन्त मूल्यहरूका आधारमा हामीले तिनीहरूलाई विचार गर्दा पीडादायक अनुभवहरूलाई हामीले कसरी प्रतिउत्तर दिन्छौँ भन्‍ने कुरा अति नै महत्वपूर्ण छ ।

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon

ख्रीष्‍टियान आशाका बारेमा पवित्र धर्मशास्त्रले के भन्छ सो विचार गरी विजयी ख्रीष्‍टमा हाम्रो आशालाई कायम राख्‍ने तरीकाहरूका बारेमा हामी यस पाठमा हेर्नेछौँ !

पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस् icon