आत्मिक वरदानहरू

 

आत्मिक वरदानहरू
"भाइ हो, आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्‍ने मेरो इच्छा छैन" भनी पावलले १ कोरिन्थी १२:१ मा लेखेका छन् । आत्मिक वरदानहरू ख्रीष्‍टको शरीरका निम्ति अति नै महत्वपूर्ण छन् । लेखक रबर्ट एल ब्रान्ड्टले यी आत्मिक वरदानहरूका बारेमा सिकाउनुभएको छ, जुन वरदानहरूचाहिँ विश्‍वासीहरू मण्डलीमा आशिष बन्‍नका निम्ति र प्रभावकारी रूपमा सुसमाचार फैलाउनका निम्ति उनीहरूलाई सहयोग गर्न उपलब्ध छन् ।
 
सम्पूर्ण सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
परिचय सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ १: तपाईंका निम्ति परमेश्‍वरसँग वरदानहरू छन्
परमेश्‍वर र उहाँको शरीरका अन्य सदस्यहरूका लागि तपाईं कति धेरै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा यस पाठको अध्ययनबाट तपाईंले देख्‍नुहुनेछ । उहाँसँग तपाईंका निम्ति विशेष वरदान वा वरदानहरू छन् र उहाँ तपाईंमा भर पर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरा पनि तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ २: उहाँका वरदानहरूका बारेमा तपाईंले जानेको परमेश्‍वरले चाहनुहुन्छ
यस पाठको सम्बन्धमा एउटा अति उत्साहित कुराचाहिँ यो हो कि तपाईंको निम्ति परमेश्‍वरसँग भएका केही आत्मिक वरदानहरूलाई पहिचान गर्न यसले सहायता पुर्‍याउनसक्छ। तपाईंले आफ्नो आत्मिक वरदानलाई पहिचान गर्नुभएपछि तपाईं यसलाई विकास गर्न थाल्नुहुन्छ र अझै अर्थपूर्ण बनाउनुहुन्छ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ३: प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू
हामीले यस पाठमा यी आत्मिक वरदानहरूका क्षेत्र र कार्यका बारेमा सिक्‍नेछौँ । विश्‍वासीहरूका समूहको विकासमा प्रत्येक वरदानको भूमिका कस्तो छ भन्‍ने बारेमा हामी सिक्‍नेछौँ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ४: प्रचारकहरू र पास्टर‑शिक्षकहरू
यस पाठले हामीलाई प्रचारकहरू र पास्टर‑शिक्षकहरूका रूपमा चिनिने सेवाका वरदानहरूसँग परिचित गराउनेछन्।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ५: अन्य सेवाका वरदानहरूः १ सेवा, शिक्षण, अर्ती
हामीले अध्ययन गरिसकेकाभन्दा अन्य सेवाका वरदानहरू पनि त्यहाँ छन् । यस पाठमा हामी अन्य सेवाका वरदानहरूका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र धेरै विश्‍वासीहरूले यी पाउन सक्‍नेछन् भनी देख्‍नेछन् ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ६: अन्य सेवाका वरदानहरूः २ दिने, शासन गर्ने, कृपा देखाउने, सहायता गर्ने
अझै चारवटा सेवाका वरदानहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि हामी अहिले तयारी भएका छौँ । ख्रीष्‍टको शरीरमा यी प्रत्येकको पनि महत्वपूर्ण कार्य र उद्देश्य छ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ७: बुद्धिको वचन, ज्ञानको वचन, विश्‍वास
वरदानहरूको अन्तिम समूह पवित्र आत्माका वरदानहरू हो। यी प्रत्येक वरदानहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा दिइएको हो र मानव योग्यता र खूबीद्वारा मात्र यी कुनै वरदानहरू पनि सम्भव छैनन् भन्‍ने कुरा हामी जान्‍नेछौँ ‍।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ८: रोग निको पार्ने वरदानहरू, आश्‍चर्य कामहरू गर्ने, अगमवाणी
यस पाठमा हामी आत्माका अरू तीन वरदानहरूका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ । यी वरदानहरूका सञ्‍चालन कहिलेकहीँ खप्टिन सक्छन् भन्‍ने कुरालाई पनि हामी ध्यान दिनेछौँ । कहिलेकहीँ धेरै वरदानहरू एकैपल्ट प्रकट हुन पनि सक्छन् ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ९: आत्माहरू छुट्याउनसक्‍ने, अन्य भाषाहरू बोल्ने, भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने
१ कोरिन्थी १२:८‑१० मा सूची बनाइएका अन्तिम तीनवटा वरदानहरूका बारेमा हामी यस अन्तिम पाठमा सिक्‍नेछौँ । अन्य भाषाहरू बोल्ने वरदानलाई हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ, किनकि आज संसारमा यो अति नै सामान्य छ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
शब्दकोश
 
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
उत्तर पृष्‍ठहरू
 
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्