नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्नु

 

नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्नु
पेन्तिकोसको दिनमा मण्डली शुरू भएपछि ख्रीष्‍टका अनुयायीहरूले सारा संसारभरि मण्डली स्थापना गरिरहेका छन् । नयाँ मण्डलीहरूको स्थापना र विकासको निम्ति योजना रणनीतिमा पवित्र आत्माको निर्देशनको मूल्यलाई यस पाठ्यपुस्तकका लेखक ल्यारी पेटले स्पष्‍ट पारेका छन् । सबै संस्कृतिहरू र मानिसहरूका बीचमा मण्डली स्थापना गर्नका लागि बाइबलले दिएका सिद्धान्तहरू र उद्देश्यहरू मार्गदर्शन हुन् ।
 
सम्पूर्ण सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
परिचय सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ १: नयाँ करारमा मण्डलीहरू
यस पाठले मण्डलीको निम्ति भएको परमेश्‍वरको योजनालाई प्रस्तुत गर्छ । मण्डलीको निम्ति भएको परमेश्‍वरको योजनालाई स्पष्‍टसँग बुझ्न र मण्डलीको मिसन (सेवा) मा पवित्र आत्माको कामप्रति अझै कृतज्ञ हुनका लागि यसले तपाईंलाई सहायता पुर्‍याउनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ २: मण्डलीहरू र तिनीहरूको मिसन (सेवा)
मण्डलीको मिसनलाई अगुवाइ गर्नका लागि सिद्धान्तहरूलाई स्थापित गर्न परमेश्‍वरले प्रेरितहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो सो कुरा तपाईंले यस पाठमा सिक्‍नुहुनेछ । नयाँ करारले यी सिद्धान्तहरूका केही असल उदाहरणहरूलाई उपलब्ध गराइदिएको छ र आज तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरा तपाईंले देख्‍नुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ३: आफैलाई शासन गर्ने मण्डलीहरू
मानिसहरूको समूहले सुसमाचारमा प्रतिउत्तर दिएर ख्रीष्‍टमा विश्‍वासीहरू बनेपछि, अर्को महत्वपूर्ण कदमचाहिँ स्थानीय मण्डलीको रूपमा तिनीहरूलाई ख्रीष्‍टको शरीरमा ल्याउनु हो । आफैलाई शासन गर्न सक्षम हुने स्थानीय मण्डलीको निर्माणका सिद्धान्तहरू र सुसमाचार प्रचार र शिक्षणको यसको सेवामा निरन्तर रूपमा वृद्धि हुने र यसलाई पूरा गर्ने सम्बन्धमा यस पाठमा छलफल गरिनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ४: नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्ने मण्डलीहरू
कुनै समूह स्व‑शासित स्थानीय मण्डलीमा निर्माण भएपछि त्यसको जिम्मेवारी त्यहीँ नै रोकिँदैन । ख्रीष्‍टको शरीरको रूपमा, मण्डलीले सिक्‍नैपर्छ कि यसको मिसनचाहिँ अरू मण्डलीहरू शुरू गर्नु हो । नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्दा नयाँ विश्‍वासीहरू आफै त्यसमा कसरी सहभागी बन्‍नसक्छन् भनी सिकाउनका लागि यस पाठमा उल्लिखित कदमहरूले तपाईंलाई मार्गदर्शन दिन्छन् ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ५: आफैलाई समर्थन गर्ने मण्डलीहरू
स्व‑समर्थनको धारणा र प्रभुको कामलाई दिँदा पाइने आशिषको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि यस पाठले तपाईंलाई सहायता पुर्‍याउनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ६: मण्डलीहरूले अगुवाहरूलाई तालिम दिन्छन्
यदि तपाईं अहिले वृद्धि भइरहेको मण्डलीसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ वा भविष्यमा यसो गर्ने योजना गर्नुहुन्छ भने मण्डलीमा जिम्मेवारीहरू लिनसक्‍ने अगुवाहरूलाई विकास गर्ने तरीकाहरू बुझ्नका लागि यस पाठले तपाईंलाई सहायता पुर्‍याउनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ७: मण्डलीहरूले रोप्‍ने विधिलाई नमूनित गर्छन्
यस पाठले कठिन परिस्थितिमा वृद्धि भएका मण्डलीहरूका सत्य उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छ । तपाईंले यस पाठलाई अध्ययन गर्नुहुँदा, प्रत्येक मण्डलीको निम्ति उपयोगी भएका सिद्धान्तहरूलाई पत्ता लगाउने कोशिश गर्नुहोस् । यी सिद्धान्तहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ८: मण्डलीहरूले गुणनात्मक वृद्धिको योजना गर्छन्
प्रत्येक स्थानीय मण्डली जीवित हुनुपर्छ र ख्रीष्‍टमा आत्माहरू जित्‍नका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ भनी परमेश्‍वरको इच्छा छ र यसलाई सम्भव तुल्याउने योजना उहाँसँग छ भन्‍ने कुरा सत्य हो । तपाईंले यस पाठलाई अध्ययन गर्नुहुँदा तपाईंले प्रयोग गर्नको निम्ति उहाँको योजना पत्ता लगाउन पवित्र आत्माले तपाईंलाई सहयोग गर्नुभएको होस्, यसरी तपाईंको मण्डली गुणनात्मक वृद्धि हुने मण्डली बनोस् ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
शब्दकोश
 
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
उत्तर चाबी
 
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्