जिम्मेवारपूर्ण ख्रीष्‍टियान

 

जिम्मेवारपूर्ण ख्रीष्‍टियान
कसरी विश्‍वासयोग्य कारिन्दा वा भण्डारे बन्‍ने भन्‍ने विषयमा लेखक जोस आर सिल्वा डेल्गाडोले देखाउनुभएको छ । एक दृष्‍टान्तमा येशू ख्रीष्‍टले दुई कारिन्दाहरूलाई दिइएको सम्पत्तिको जिम्मालाई बुद्धिमानीसाथ उचित व्यवस्थापन गर्नेलाई स्याबास दिनुभयो र उसलाई दिइएको जिम्मालाई पूरा नगर्ने कारिन्दालाई दोषी ठहर्‍यानुभयो । परमेश्‍वरले हाम्रा जिम्मामा सुम्पनुभएका थोकहरूलाई कसरी प्रबन्ध गर्ने र लगानी गर्ने भनी यस पाठले सिकाउँछ र यसरी " स्याबास, असल र विश्‍वासयोग्य नोकर, ... तँ आफ्ना मालिकको खुशीमा सहभागी हो !" (मत्ती २५:२३) ।
 
सम्पूर्ण सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
परिचय सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ १: परमेश्‍वर ‑ सबै थोकका मालिक
हामीसँग भएका सबै थोकहरूका मालिक हामी होइनौँ किनकि अस्तित्वमा भएका सबै थोकहरूका मालिक परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ भन्‍ने सत्यतालाई तपाईंले यस पाठमा सिक्‍नुहुनेछ । यदि तपाईंले यस सत्यताको पूर्ण अर्थ बुझ्नुभयो भने, यसले तपाईंको जीवन र सेवालाई क्रान्तिकारी बनाउनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ २: मानिस ‑ परमेश्‍वरको कारिन्दा (भण्डारे)
परमेश्‍वरका थोकहरूका कारिन्दा वा भण्डारेका रूपमा तपाईंको आफ्नो भूमिकाको बारेमा यस पाठमा तपाईंले अध्ययन गर्नुहुनेछ । कारिन्दापन जीवनको एक भागसँग मात्र होइन, तर सम्पूर्ण जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ भनी तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ३: हाम्रा जीवनलाई व्यवस्थापन गर्नु
परमेश्‍वरले चाहनुभएजस्तै गरी तपाईंले आफ्नो जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्‍नुहुन्छ त्यस बारेमा तपाईंले यस पाठमा सिक्‍नुहुनेछ । पहिलो कुरा, तपाईंको जीवनको निम्ति परमेश्‍वरको योजनाको बारेमा तपाईंले सिक्‍नुहुनेछ र दोस्रो कुरा, यस योजनाभित्र भएको तपाईंको भागको बारेमा पनि तपाईंले सिक्‍नुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ४: हाम्रा व्यक्तित्वहरूको विकास
परमेश्‍वरका कारिन्दाहरूका रूपमा परमेश्‍वरले हामीलाई दिनुभएका कुराहरूलाई विश्‍वासयोग्यतासाथ व्यवस्थापन गर्ने ठूलो र गहन जिम्मेवारी हामीमा छ । हाम्रो व्यक्तित्वको सम्बन्धमा, हामी ख्रीष्‍टजस्तो नबनुञ्‍जेल हाम्रो जिम्मेवारीचाहिँ यसलाई सुरक्षा गर्नु र विकास गर्नु हो ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ५: हाम्रा शरीरलाई हेरचाहा गर्नु
तपाईंको शरीरमाथि कारिन्दापनको अभ्यास कसरी गर्ने भन्‍ने कुरालाई तपाईंले यस पाठमा सिक्‍नुहुनेछ । परमेश्‍वरको महिमाको निम्ति तपाईंको शरीरलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई कसरी असल अवस्थामा राख्‍ने, र अरूहरूका सामु उचित ढङ्गमा यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा यसमा तपाईंले उपयोगी निर्देशनहरू भेट्टाउनुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ६: हाम्रा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई उपयोग गर्नु
तपाईंको समयको कसरी सदुपयोग गर्ने र परमेश्‍वरको महिमाको निम्ति तपाईंका खुबीहरूलाई तपाईंले कसरी पत्ता लगाउने, विकास गर्ने र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यस पाठले तपाईंलाई केही धारणाहरू प्रदान गर्नेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ७: हाम्रा रूपियाँ‑पैसा र सम्पत्ति
तपाईंलाई अगुवाइ गर्ने सिद्धान्तहरूलाई, तपाईंमा हुनुपर्ने प्रवृत्तिलाई, र तपाईंका कर्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि तपाईंलाई सहयोग गर्ने विधिहरूलाई यी पाठहरूले निर्धारण गरेका छन् ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ८: हाम्रा घरहरू
ख्रीष्‍टियान सेवक वा विश्‍वासीका रूपमा, तपाईंको घरको असल कारिन्दा हुनका लागि तपाईंले के गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरा तपाईंले जान्‍नुपर्छ । तपाईंको परिवारलाई कसरी चलाउने र परमेश्‍वरले चाहनुभए अनुसार तपाईंको घरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा तपाईंले सिक्‍नुहुनेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ ९: हाम्रो मण्डली
महान आज्ञा कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईंको मण्डलीका सदस्यहरूलाई तपाईंले कसरी परिचालन गर्नुपर्छ र तपाईंको मण्डलीको आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा तपाईंलाई यस पाठमा सुझाव दिइएको छ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
पाठ १०: हाम्रो समुदाय
साक्षी, नागरिक, वा छिमेकीको रूपमा समुदायमा तपाईंले आफ्नो कारिन्दापनको अभ्यास गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने विभिन्‍न तरीकाहरूलाई पत्ता लगाउन यस पाठले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ ।
 
पाठहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्
 
विद्यार्थी प्रतिवेदनहरू
 
सामाग्रीहरूलाई हेर्नुहोस्/ डाउनलोड गर्नुहोस्