ख्रीष्‍टियान सेवा


प्रार्थना र आराधना
आराधनामा प्रशंसा र सेवा समावेश गरिएको हुन्छ । यस पाठ्यपुस्तकका लेखक मोरिस विलियमले प्रार्थना र आराधनाको नयाँ जीवन हामीलाई परिचित गराएका छन् । येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनुभएको प्रार्थनालाई नजीकबाट हेर्दा यसले यही नै देखाउँछ कि हामीहरूले प्रार्थना र आराधनालाई हाम्रो जीविकाबाट अलग गर्नसक्दैनौँ । प्रार्थना कहिल्यै पनि सकिँदैन । हामीले गर्ने हरेक कुरामा यो संगल्न छ । यस पाठ्यपुस्तकमा प्रार्थनालाई आराधनाको निम्ति तयारी, र परमेश्‍वरलाई प्रसन्‍न पार्ने र उहाँका उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने तरीकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

जिम्मेवारपूर्ण ख्रीष्‍टियान
कसरी विश्‍वासयोग्य कारिन्दा वा भण्डारे बन्‍ने भन्‍ने विषयमा लेखक जोस आर सिल्वा डेल्गाडोले देखाउनुभएको छ । एक दृष्‍टान्तमा येशू ख्रीष्‍टले दुई कारिन्दाहरूलाई दिइएको सम्पत्तिको जिम्मालाई बुद्धिमानीसाथ उचित व्यवस्थापन गर्नेलाई स्याबास दिनुभयो र उसलाई दिइएको जिम्मालाई पूरा नगर्ने कारिन्दालाई दोषी ठहर्‍यानुभयो । परमेश्‍वरले हाम्रा जिम्मामा सुम्पनुभएका थोकहरूलाई कसरी प्रबन्ध गर्ने र लगानी गर्ने भनी यस पाठले सिकाउँछ र यसरी " स्याबास, असल र विश्‍वासयोग्य नोकर, ... तँ आफ्ना मालिकको खुशीमा सहभागी हो !" (मत्ती २५:२३) ।

राज्य, शक्ति र महिमा
जीन‑बप्‍तिस्टे स्वाडगो र मारसिया मङ्गरद्वारा लिखित यो पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु परमेश्‍वरले आफ्ना पुत्र यशू ख्रीष्‍टद्वारा मानवजातिसँग बनाउनुभएको नयाँ करार वा सम्बन्धको पुस्तको अध्ययन हो । परमेश्‍वरले नयाँ करार समयमा र इतिहसभरिनै बोल्नुभएझैँ आज पनि मण्डलीलाई र संसारलाई आधिकारिक रूपमा बोल्नुहुन्छ भनी नयाँ करारको निरीक्षण वा सर्वेक्षण भनिने यस पाठ्यपुस्तकले बताएको छ । यस पाठ्यपुस्तकमा भएका सूचनाहरूले नयाँ करारका सत्यताहरू बुझ्न र यो हामीकहाँ कसरी आइपुग्यो भनी यसको विश्‍वासयोग्यतालाई बुझ्न पनि सहायता गर्नेछ। तपाईंलाई परमेश्‍वरको वचन बुझ्न र अरूहरूलाई यो सत्यता सिकाउन यस पाठ्यपुस्तकको अध्ययनले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ ।

बाइबललाई बुझ्नु
यस पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु होशियार र नियमित बाइबलको अध्ययन हो । पहिलो भागमा लेखिका डोरोथी जोहन्सले बाइबल अध्ययनका सिद्धान्तहरू, शब्दहरू, र अर्थहरूका तरीकाहरूलाई परिचित गराउनुभएको छ जुनचाहिँ प्रभावकारी बाइबल अध्ययनका निम्ति अत्यावश्यक छन् । पाठहरूका श्रृङ्खलाहरूले संश्‍लेषण वा पूरै पुस्तक अध्ययन तरीकालाई गहिरो रूपमा प्रदर्शित गराई जोड दिनेछन् । अध्ययनको जीवन‑चारित्रिक प्रणाली, विषयगत प्रणाली, र भक्तिगत प्रणालीलाई अन्तिम खण्डमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस पाठ्यपुस्तकका धेरै भागमा कसरी अध्ययन गरिनुपर्छ भनी मानसिक बुद्धिलाई जोड दिइएको भए तापनि यो पुस्तकको मुख्य उद्देश्यअनुसार विद्यार्थीको आत्मिक विकास होस् भनी निरन्तर जोड दिइएको छ । उद्देश्य प्राप्‍तिका लागि बाइबलको प्रणालीगत अध्ययनको महत्वलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्नु
पेन्तिकोसको दिनमा मण्डली शुरू भएपछि ख्रीष्‍टका अनुयायीहरूले सारा संसारभरि मण्डली स्थापना गरिरहेका छन् । नयाँ मण्डलीहरूको स्थापना र विकासको निम्ति योजना रणनीतिमा पवित्र आत्माको निर्देशनको मूल्यलाई यस पाठ्यपुस्तकका लेखक ल्यारी पेटले स्पष्‍ट पारेका छन् । सबै संस्कृतिहरू र मानिसहरूका बीचमा मण्डली स्थापना गर्नका लागि बाइबलले दिएका सिद्धान्तहरू र उद्देश्यहरू मार्गदर्शन हुन् ।

सुसमाचार बाँड्नु
तपाईंले आफ्नो साक्षी अरूहरूसँग बाँडिसक्‍नुभएको होला र स्पष्‍ट प्रकारले मुक्तिको सन्देश दिनसक्‍नुपर्छ भनी तपाईंले महसूस पनि गर्नुभएको होला । प्रश्‍न सोध्‍नेहरूलाई वा मुक्तिदाता र प्रभुका रूपमा येशू ख्रीष्‍टलाई ग्रहण गर्न कठिनाइको अनुभूति गरिरहेकाहरूलाई जवाफ दिनका लागि तपाईंलाई सक्षम तुल्याउन बाइबलका खण्डहरूलाई तपाईंले कण्ठ गर्नुभई कुनै पनि बेला त्यसलाई प्रयोग गर्नसक्‍ने हुनुपर्छ । लेखकहरू रबर्ट र इवेलिनले उद्धारको बारेमा तपाईंले जानिसक्‍नुभएको कुरालाई बुझी ख्रीष्‍टियान भएको आनन्दको बारेमा अरूहरूलाई बाँडी परमेश्‍वरको सेवाको आनन्द प्राप्‍त मनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ ।