ख्रीष्‍टियान जीवन


तपाईंको नयाँ जीवन
तपाईंले येशू ख्रीष्‍टलाई आफ्ना मुक्तिदाताका रूपमा स्वीकार गर्नेबित्तिकै तपाईंले नयाँ जीवन शुरू गर्नुहुनेछ । उहाँले जीवन दिनुहुन्छ, जुन जीवन अचम्मको, धनी, आनन्दित, र कहिल्यै पनि नसिद्धिने हुन्छ । लुइस जेटर वाल्करद्वारा लिखित यो पुस्तकले यो नयाँ जीवन के हो भन्‍ने बारेमा स्पष्‍टरूपमा व्याख्या गर्छ ।

येशू को हुनुहुन्छ
के तपाईं जान्‍न चाहनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्‍ट को हुनुहुन्छ ? तपाईंले उहाँलाई अझै कसरी चिन्‍नसक्‍नुहुन्छ ? तपाईंका निम्ति उहाँले के गर्नुभएको छ ? यदि तपाईंको उत्तरचाहिँ "म जान्‍न चाहन्छु" भन्‍ने छ भने येशू को हुनुहुन्छ भन्‍ने पुस्तक तपाईंका निम्ति नै लेखिएको हो । संसारमा भएका हजारौं पाठकहरूलेजस्तै तपाईंले यस पुस्तकका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा लगाउनुहुँदा, यसले तपाईंको आत्मिक जीवनलाई वृद्धि गर्नेछ ।

जब तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ
परमेश्‍वरले हामीलाई बनाउनुभएपछि, उहाँमा पुग्‍ने केही कुरा उहाँले हामीमा राखिदिनुभएको छ । हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न, हामीलाई सुरक्षा गर्न, र हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न हाम्रो आफ्नै शक्तिभन्दा ठूलो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ भनी हामीले महसुस गर्छौँ । प्रार्थनाद्वारा सहयोगको निम्ति हामी परमेश्‍वरमा पुग्‍नका लागि सिकिरहेका हुन्छौँ र रबर्ट अश्क्रफ्टद्वारा लिखित यस पुस्तकले हामीलाई परमेश्‍वरमा प्रार्थना र आराधना गर्दा हाम्रा प्रार्थनाको उत्तर कसरी प्राप्‍त गर्ने र हाम्रा आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्ने भन्‍ने बारेमा बताउँछ ।

परमेश्‍वरको योजना‑ तपाईंको छनोट
परमेश्‍वरले तपाईंको जीवनको निम्ति योजना बनाउनुभएको छ, तर तपाईंले उहाँको योजनालाई पछ्याउनुहुन्छ वा हुन्‍न भन्‍ने कुराको छनोट गर्न उहाँले तपाईंलाई नै छोडिदिनुभएको छ । लोएल हारूपद्वारा लिखित यो पाठ्यपुस्तकले तपाईंको निम्ति भएको परमेश्‍वरको योजनाको बारेमा अझै बुझ्न र तपाईंले उहाँलाई पछ्याउनुभयो भने परमेश्‍वरले तपाईंलाई विभिन्‍न किसिमले सहायता गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई बताएको छ । परमेश्‍वरको योजना र तपाईंको छनोटको ज्ञानले प्रत्येक व्यक्तिलाई हरेक दिन सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमा बनाउनुपर्ने जटिल निर्णयहरू गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ ।