ख्रीष्‍टियान जीवन


तपाईंको नयाँ जीवन
तपाईंले येशू ख्रीष्‍टलाई आफ्ना मुक्तिदाताका रूपमा स्वीकार गर्नेबित्तिकै तपाईंले नयाँ जीवन शुरू गर्नुहुनेछ । उहाँले जीवन दिनुहुन्छ, जुन जीवन अचम्मको, धनी, आनन्दित, र कहिल्यै पनि नसिद्धिने हुन्छ । लुइस जेटर वाल्करद्वारा लिखित यो पुस्तकले यो नयाँ जीवन के हो भन्‍ने बारेमा स्पष्‍टरूपमा व्याख्या गर्छ ।

तपाईंको बाइबल
"तपाईंको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो माटोको निम्ति उज्यालो हो" भनी धेरै वर्ष पहिले इस्राएलका राजा दाऊदले भनेका थिए । तपाईंले जस्तो कठिनाइको सामना गर्नुपरे तापनि वा तपाईंले जस्तोसुकै निर्णय गर्नुपरे तापनि दाऊद राजाकोजस्तै निश्‍चयता तपाईं पनि पाउन सक्‍नुहुन्छ। लुइस वाकरद्वारा लिखित र जुडी बार्टेलद्वारा संकलित यो पाठ्यपुस्तकले हाम्रा परिस्थितिमा परमेश्‍वरको दृष्‍टिकोणलाई प्रस्तुत गरी यस अध्ययनमा अन्तरदृष्‍टि प्राप्‍त गर्न हामीलाई सहायता गर्छ र यसका निम्ति हामीले उहाँसँग सहायता माग्‍नसक्छौँ ।

येशू को हुनुहुन्छ
के तपाईं जान्‍न चाहनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्‍ट को हुनुहुन्छ ? तपाईंले उहाँलाई अझै कसरी चिन्‍नसक्‍नुहुन्छ ? तपाईंका निम्ति उहाँले के गर्नुभएको छ ? यदि तपाईंको उत्तरचाहिँ "म जान्‍न चाहन्छु" भन्‍ने छ भने येशू को हुनुहुन्छ भन्‍ने पुस्तक तपाईंका निम्ति नै लेखिएको हो । संसारमा भएका हजारौं पाठकहरूलेजस्तै तपाईंले यस पुस्तकका सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा लगाउनुहुँदा, यसले तपाईंको आत्मिक जीवनलाई वृद्धि गर्नेछ ।

जब तपाईं प्रार्थना गर्नुहुन्छ
परमेश्‍वरले हामीलाई बनाउनुभएपछि, उहाँमा पुग्‍ने केही कुरा उहाँले हामीमा राखिदिनुभएको छ । हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न, हामीलाई सुरक्षा गर्न, र हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न हाम्रो आफ्नै शक्तिभन्दा ठूलो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ भनी हामीले महसुस गर्छौँ । प्रार्थनाद्वारा सहयोगको निम्ति हामी परमेश्‍वरमा पुग्‍नका लागि सिकिरहेका हुन्छौँ र रबर्ट अश्क्रफ्टद्वारा लिखित यस पुस्तकले हामीलाई परमेश्‍वरमा प्रार्थना र आराधना गर्दा हाम्रा प्रार्थनाको उत्तर कसरी प्राप्‍त गर्ने र हाम्रा आवश्यकताहरू कसरी पूरा गर्ने भन्‍ने बारेमा बताउँछ ।

बाइबललाई कसरी अध्ययन गर्ने
हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्‍वरको योजना पछ्याउनका लागि हामीले एकपल्ट छानिसकेपछि, ख्रीष्‍टको स्वरूपमा हाम्रा जीवन र चरित्रहरूलाई निर्माण गर्नका लागि मात्र हामी जिम्मेवार छैनौं तर हामीले अरूहरूसँग पनि ख्रीष्‍टको प्रेमलाई बाँडनुपर्छ र यसरी तिनीहरूका जीवन पनि परिवर्तन हुनसक्‍नेछन् । हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा हामीलाई परमेश्‍वरको मन प्रकट गराउनुहुने पवित्र आत्मालाई हामीले प्रतिउत्तर दिँदा हामीले हाम्रा जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्छौं । थोमस माफोरीद्वारा लिखित यो पाठ्यपुस्तकले बाइबल अध्ययन सञ्‍चालन गर्न इच्छुकहरूलाई आवश्यकीय अन्तरदृष्‍टि प्रदान गर्छ ।

परमेश्‍वरको योजना‑ तपाईंको छनोट
परमेश्‍वरले तपाईंको जीवनको निम्ति योजना बनाउनुभएको छ, तर तपाईंले उहाँको योजनालाई पछ्याउनुहुन्छ वा हुन्‍न भन्‍ने कुराको छनोट गर्न उहाँले तपाईंलाई नै छोडिदिनुभएको छ । लोएल हारूपद्वारा लिखित यो पाठ्यपुस्तकले तपाईंको निम्ति भएको परमेश्‍वरको योजनाको बारेमा अझै बुझ्न र तपाईंले उहाँलाई पछ्याउनुभयो भने परमेश्‍वरले तपाईंलाई विभिन्‍न किसिमले सहायता गर्नुहुन्छ भन्‍ने कुरालाई बताएको छ । परमेश्‍वरको योजना र तपाईंको छनोटको ज्ञानले प्रत्येक व्यक्तिलाई हरेक दिन सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमा बनाउनुपर्ने जटिल निर्णयहरू गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ ।