ग्लोबल युनिभर्सिटी कार्यालयको जानकारी

यदि तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा भएको ग्लोबल युनिभर्सिटीको बारेमा जानकारी प्राप्‍त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्‍नुहोस् ।

ठेगाना: पो ब. नं. ४२४५ काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नम्बर: ५२०२०७३

इमेल ठेगाना: info.nepali@globaluniversity.edu


Website: http://www.globaluniversity.edu


हामीसँग सम्पर्क राख्‍नुहोस्

हामी तपाईंलाई सहयोग गर्नका लागि यहाँ छौँ ! यस वेवसाइटमा भएका विषयहरू सम्बन्धि तपाईंसँग कुनै प्रश्‍नहरू वा टिप्पणीहरू छन् भने, हामीलाई जानकारी दिनका लागि यस फारमलाई भर्नुहोस् ।
नाम:

इमेल ठेगाना:

टिप्पणी:

 
पठाउनुहोस्